TJÄNSTER

 

 

Uråsa Elteknik - allt inom el!

 

 

 

Kärnverksamheten består av:

 

  • Konstruktion av elektrisk anläggning, apparatskåp, kraft och belysningsinstallationer, PLC-styrningar
  • Prototypframtagning och provmontering av apparater och elskåp
  • Beräkningar och elscheman för starkströmsanläggningar (< 1000V)
  • Besiktning och termografering av elanläggning (Entreprenad/ slutbesiktning, periodisk tillsyn)

 

 

Andra exempel som Uråsa Elteknik hjälper dig med:

Besiktning solcellsanläggning

Jordtagsmätning, elkvalitetsmätning

 

 

Vi har ett utbud av färdiga elskåp som vi säljer, skräddarsytt efter din anläggning:

Reservkraft, intagslådor

Färdiga moduler med åsköverspänningsskydd

Uttagslådor, byggcentraler

Varvtalsreglering motorer

Y/D-kopplare

Solenergi

 

 

Uråsa Elteknik har ett gediget kunnande inom elteknik och lägger stor vikt vid att upprätthålla

och uppdatera denna kunskap med kurser och vidareutbildning.

 

 

Behörigheter/ certifikat

Av Elsäkerhetsverket utfärdad Allmän elbehörighet ABL, för alla elarbeten

upp till 1000 VAC, 1500 VDC (gäller t.om. 2029-01-09)

Behörigheten kan kontrolleras hos elsäkerhetsverket

Behörighetsbevis

 

Elingenjör SBR

 

Certifierad lantbrukselektriker

 

Certifierad för "Heta arbeten"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uråsa Elteknik använder bara material med erkänt hög kvalitet. Ett urval är:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved