TJÄNSTER

 

 

Uråsa Elteknik - allt inom el!

 

 

 

Kärnverksamheten består av:

 

  • Installation och konstruktion av elektrisk anläggning, apparatskåp, kraft och belysningsinstallationer, PLC-styrningar
  • Prototypframtagning och provmontering av apparater och elskåp
  • Elektronikkonstruktion, mönsterkortunderlag, paneloverlayer, mekanik och inbyggnad, utprovning och dokumentation.
  • Beräkningar och elscheman för starkströmsanläggningar (< 1000V)
  • Kontroll före idrifttagning av starkströmsanläggning/ utrustning
  • Besiktning och termografering av elanläggning (Entreprenad/ slutbesiktning, periodisk tillsyn, revisionsbesiktningar)

 

 

Andra exempel som Uråsa Elteknik hjälper dig med:

Inkoppling av din solcellsanläggning

Eldragning i din Attefallsstuga

Reservkraft till ditt lantbruk

Jordtagsmätning, elkvalitetsmätning

Jordfelsbrytare, vattenfelsbrytare, spisvakt

Ska du bygga ny villa? Uråsa Elteknik hjälper dig från planering, ritningar och installation!

 

 

Vi har ett utbud av färdiga elskåp som vi säljer och monterar, skräddarsytt efter din anläggning:

Reservkraft, intagslådor

Färdiga moduler med åsköverspänningsskydd

Uttagslådor, byggcentraler

Varvtalsreglering motorer

Y/D-kopplare

Solenergi

 

 

Uråsa Elteknik har ett gediget kunnande inom elteknik och lägger stor vikt vid att upprätthålla

och uppdatera denna kunskap med kurser och vidareutbildning.

 

 

Behörigheter/ certifikat

Av Elsäkerhetsverket utfärdad Allmän elbehörighet ABL, för alla elarbeten

upp till 1000 VAC, 1500 VDC (gäller t.om. 2029-01-09)

Behörigheten kan kontrolleras hos elsäkerhetsverket

Behörighetsbevis

 

Certifierad lantbrukselektriker

 

Behörighet i mjuklödning enl FSD5115

 

Certifierad för "Heta arbeten"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uråsa Elteknik använder bara material med erkänt hög kvalitet. Ett urval är:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved