Uråsa Elteknik - allt inom el!
Kärnverksamheten består av:


  • Revisionsbesiktning av elanläggning
  • Eltermografering
  • Konstruktion av elektrisk anläggning, apparatskåp, kraft och belysningsinstallationer, PLC-styrningar
  • Prototypframtagning och provmontering av apparater och elskåp
  • Beräkningar och elscheman för starkströmsanläggningar (< 1000V)
  • Besiktning och termografering av elanläggning (Entreprenad/ slutbesiktning, periodisk tillsyn)Andra exempel som Uråsa Elteknik hjälper dig med:

Besiktning solcellsanläggning

Jordtagsmätning, elkvalitetsmätningVi har ett utbud av färdiga elskåp som vi säljer, skräddarsytt efter din anläggning:

Reservkraft, intagslådor

Färdiga moduler med åsköverspänningsskydd

Uttagslådor, byggcentraler

Varvtalsreglering motorer

Y/D-kopplare

SolenergiUråsa Elteknik har ett gediget kunnande inom elteknik och lägger stor vikt vid att upprätthålla

och uppdatera denna kunskap med kurser och vidareutbildning.Behörigheter/ certifikat

Av Elsäkerhetsverket utfärdad Allmän elbehörighet ABL, för alla elarbeten

upp till 1000 VAC, 1500 VDC  (gäller t.om. 2029-01-09)

Behörigheten kan kontrolleras hos elsäkerhetsverket

Behörighetsbevis


Auktoriserad besiktningsingenjör Elektriska Nämnden


Diplomerad eltermograför


Elingenjör SBR


Certifierad lantbrukselektriker


Certifierad för "Heta arbeten"Uråsa Elteknik använder bara material med erkänt hög kvalitet. Ett urval är:
Copyright © All Rights Reserved