Hem

Copyright © All Rights Reserved

Välkommen till Uråsa Elteknik!

Elbesiktningar, konstruktion och tillverkning

Se längre ned på sidan för kontaktuppgifter

 

 

Nyheter:

 

 

 

 

Fredrik Schultz godkänd Elingenjör SBR

 

Behörighet

Behörig elinstallatör blir auktoriserad elinstallatör - nya regler från och med 1:a Juli 2017: elsäkerhetsverket

I syfte att göra det enklare att kontrollera om rätt behörighet finns för elinstallationsarbete.

 

Revisionsbesiktning och periodisk tillsyn

Revisionsbesiktning görs återkommande (ofta med tre års intervall) på revisionspliktiga objekt. Har du fått en avisering av EN (elektriska nämnden) kan vi hjälpa dig att gå vidare. På icke besiktningspliktiga objekt kan man göra periodisk tillsyn av elanläggningen, en slags elsäkerhetsbesiktning. Elbesiktning rekommenderas även vid köp av nytt eller begagnat hus, vid ombyggnader i industrin, eller byte av verksamhet i befintliga lokaler. Syftet med en elbesiktning är då att upptäcka elfel som kan utgöra fara för person och egendom. Elanläggningar åldras och behöver underhåll precis som allt annat.

 

Besiktning av slöjdsalar

Säkerheten i slöjdsalar är viktig då människor med begränsad kompetens och erfarenhet ska vistas i den inte helt ofarliga miljön. Brister får förödande följder. Vi utför en säkerhetskontroll av era slöjdsalar, där maskinskydd, arbetsmiljö och förstås elsäkerhet sätts under lupp. Efteråt går vi igenom vad som kan förbättras, och ni får ett besiktningsprotokoll. Arbetsmiljön och maskinsäkerheten i slöjdsalar ansvarar arbetsgivaren för, men reglerna är många och förändras över tiden, Dessutom kan vi ge en hel del tips om utformningen. Kontakta oss för besiktning och konsultation.

 

Se över ditt åskskydd!

Fascinerande, skrämmande, storslaget, farligt. Alla har vi en relation till blixt och dunder. Se över ditt åskskydd i din fastighet, det är inte bara direktträffar som är farliga, åsköverspänningar letar sig in via kablar även om blixten slår ned flera kilometer ifrån, och kan förstöra känslig elektronik, eller i värsta fall orsaka brand. .

 

Elsäkerhetsbesiktning i lantbruket

Djurstall och andra lantbruksbyggnader är utsatta av djuren själva, råttor och möss, samt det dagliga bruket och slitaget. Miljön kan vara dammig, frätande och fuktig på en och samma gång, vilket ställer stora krav på elinstallationen för att inte orsaka brand eller fara för djur och människor. Erfarenheten säger att man ofta hittar en eller flera allvarliga brister i installationen. Att inte göra rätt från början kan få dyrbara konsekvenser. Den som utför elinstallationer i lantbruk måste (förutom att vara behörig elinstallatör) vara certifierad för det, och det åligger fastighetsägaren att kontrollera detta.

 

 

Kontakta för rådgivning!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Uråsa Elteknik utför besiktning och kontroll av elanläggning hos privatpersoner, industri och lantbruk.

 

•Konstruktion och schemaritning

 

•Apparatskåpsbyggnation

 

Skicka ett mail eller ring!

fredrik@urel.se 070-7407793

ELBESIKTNING

 

Elbesiktning rekommenderas vid köp av nytt eller begagnat hus. Ett viktigt redskap är värmekameran som upptäcker varmgång i elanläggningen under drift. Även värmeläckage på grund av köldbryggor och trasiga golvvärmeslingor kan upptäckas.

 

Läs mer: elsäkerhetsverket om besiktning

 

 

 
 
 
 

Kontakta oss via mail, telefon, eller fyll i formuläret nedan. Du får svar inom en arbetsdag.

URÅSA ELTEKNIK!

 

Uråsa Elteknik är ett företag med både ingenjörskunnande och praktiskt handlag. Få företag kan mäta sig med den tekniska bredd och personliga kontakt du får hos oss. Elbesiktningar, beräkningar, elsäkerhetsfrågor eller elektronik kan vi hjälpa dig med. Uråsa Elteknik innehar F-skattsedel och ansvarsförsäkring.

CV

 

Fredrik Schultz, behörig Elinstallatör

Uråsa Elteknik

SE-362 53 • Uråsa • Sweden

Besöksadress: Uråsa Gemeslösa 10

Mobil +46 70 740 77 93

fredrik@urel.se • www.urel.se

www.urasaelteknik.se