Hem

Välkommen till Uråsa Elteknik!

Elinstallationer i Växjö - Tingsryd med omnejd

Se längre ned på sidan för kontaktuppgifter

 

 

Nyheter:

 

Behörig elinstallatör blir auktoriserad elinstallatör - nya regler från och med 1:a Juli: elsäkerhetsverket

I syfte att göra det enklare att kontrollera om rätt behörighet finns för elinstallationsarbete.

Uråsa Elteknik - ett auktoriserat elföretag

 

Vi bygger elskåp!

 

Åsksäsongen är här!

Fascinerande, skrämmande, storslaget, farligt. Alla har vi en relation till blixt och dunder. Se över ditt åskskydd i din fastighet, det är inte bara direktträffar som är farliga, åsköverspänningar letar sig in via kablar även om blixten slår ned flera kilometer ifrån, och kan förstöra känslig elektronik, eller i värsta fall orsaka brand. Uråsa elteknik installerar åskskydd skräddarsytt för dina byggnader. Kontakta för rådgivning.

 

Jourelektriker vid akuta elfel. Vid livshotande situationer ring 112.

Se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

 

ROT-avdraget sänks från 50% till 30%. Samtidigt renoveras det som aldrig förr. Du kan fortfarande tjäna många tusen på ROT-avdraget!

 

Den populära elsäkerhetsgenomgången för dig med djur i lantbruk fortsätter utan kostnad! (Värde 850 :-)

Djurstall och andra lantbruksbyggnader är utsatta av djuren själva, råttor och möss, samt det dagliga bruket och slitaget. Miljön kan vara dammig, frätande och fuktig på en och samma gång, vilket ställer stora krav på elinstallationen för att inte orsaka brand eller fara för djur och människor. Erfarenheten säger att man ofta hittar en eller flera allvarliga brister i installationen. Att inte göra rätt från början kan få dyrbara konsekvenser. Den som utför elinstallationer i lantbruk måste (förutom att vara behörig elinstallatör) vara certifierad för det, och det åligger fastighetsägaren att kontrollera detta.

 

Uråsa Elteknik är certifierat för elinstallationer i lantbruk, tillsammans går vi igenom ditt stall eller lantbruksbyggnad och vi ger rekommendationer och lämnar pris på att rätta till eventuella felaktigheter.

 

 

 

 

Elinstallationer till paketpris!

 

Jordfelsbrytarinstallation i villa 1590:-

En enkel liv- och brandförsäkring

 

Elsäkerhetsbesiktning "enkel", ca 1 tim 850:-

 

Elsäkerhetsbesiktning "stor" 2995:-

Med godkända besiktningsinstrument

mäter jag igenom din elanläggning

T.ex. inför husförsäljning

 

 

 

Priser gäller inklusive material, arbete och moms. Endast milersättning tillkommer.

Tänk på att du eventuellt även kan få berättigande till ROT-avdraget (Gäller ej besiktningar).

 

Priserna gäller inte för dolda fynd eller brister i elanläggningen som upptäcks, eller vid ev.

felsökning t.ex. om jordfelsbrytare indikerar fel.

 

 

 

 

 

 

 

 

•Uråsa Elteknik utför elinstallationsarbeten och besiktning/kontroll av elanläggning i och omkring Växjö, hos privatpersoner, industri och lantbruk.

 

•Konstruktion och schemaritning

 

•ROT-arbeten

 

Skicka ett mail eller ring!

fredrik@urel.se 070-7407793

ELBESIKTNING

 

Elbesiktning rekommenderas vid köp av nytt eller begagnat hus. Ett viktigt redskap är värmekameran som upptäcker varmgång i elanläggningen under drift. Även värmeläckage på grund av köldbryggor och trasiga golvvärmeslingor kan upptäckas.

 

Läs mer: elsäkerhetsverket om besiktning

 
 
 
 

Kontakta oss via mail, telefon, eller fyll i formuläret nedan. Du får svar inom en arbetsdag.

URÅSA ELTEKNIK

ALLT INOM EL!

 

Uråsa Elteknik är en elfirma med både ingenjörskunnande och praktiskt handlag. Få företag kan mäta sig med den tekniska bredd och personliga kontakt du får hos oss. Alla typer av elrelaterade installationer, beräkningar, elsäkerhetsfrågor eller elektronik kan vi hjälpa dig med. Uråsa Elteknik innehar F-skattsedel och ansvarsförsäkring.

CV

 

Fredrik Schultz, behörig Elinstallatör

Uråsa Elteknik

SE-362 53 • Uråsa • Sweden

Besöksadress: Uråsa Gemeslösa 10

Mobil +46 70 740 77 93

fredrik@urel.se • www.urel.se

www.urasaelteknik.se